Yapı Kredi Bankası Şikayetleri: Şube Çalışanı
Osman Akbaş
2 dakika okuma süresi

En kolay yoldan kredi hesaplama sistemi

 

Bu nedenle tekrarı önlemek için riziko çeşitleri ve gerekli
önlemler burada anlatılmamıştır. ciğer denetleme başlamadan önce, bankanın
eksiksiz faaliyetleri ve yürek kontrolör sistemi dikkate alınarak muhteva
denetimin kimler aracılığıyla ve nite yapılacağı planlanır. Bu planlamaya
bağırsak teftiş planı denir.

kredi hesaplama programı
dâhil teftiş planında giderek yoksulluk olursa
gerekli düzeltmeler yapılır. bâtın teftiş planında; • Risklerde dikkate alınarak
dönem içerisinde denetlenecek alanlara,  • Denetimin amacına,  • Denetlenecek
her bir alan yahut faaliyetlerle ilgili kanun ve dayalı diğer mevzuata,  •
Planlanan denetim çalışmasının gerçekleştirileceği zamana ve denetim dönemine, 
• teftiş faaliyetleri için mukteza olan kaynaklara ve kaynak kısıtlamalarının
olası etkilerine,  mevki verilir. bağırsak denetim belli dönemler itibariyle
yapılır. denetleme süresini, denetlenecek faaliyetler ve alanlar ile müfettişler
belirler. gereksinim duyulan kimi banka faaliyetlerinin denetim süresi
uzatılabilir.

dâhil teftiş planında belirlenen denetim alanları
kapsamında maruz her bir denetleme görevi için, bankanın denetim alanındaki tüm
işlemleri, kullanılacak denetim teknikleri, veri elde etmede izlenecek yollar,
belgelendirmeye ilişkin uygulamalar, ulaşılan sonuçlar ve teftiş raporunun
sunulmasını kapsayacak şekilde bir mesai programı hazırlanır. faaliyet
programında denetim hedefi ve bu hedefe ulaşılması için yapılacak

en uygun ev kredileri
çalışmalara etraflı olarak mekân verilir. mide
denetleme çalışması ve emek programı kapsamında; • lazım duyulması hâlinde
tepeden inme denetimler,  • Denetlenecek kayıtların kontrolü,  • bâtın muayene
sistemlerinin, politikaların ve aplikasyon usûllerinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi,  • risk değerlendirmeleri,  • yâr hesaplar, muhteşem defter
kayıtları ve kontrolör kayıtlarının birbirleriyle tutarlığının incelenmesi,  •
Kayıtlara mahiyet belgelerin incelenmesi,  • umum faaliyetlerle alakadar
fiziksel denetimler, planlanır ve uygulanır. Bilindiği kabil bankalarda bir yıl
ortamında binlerce prosedür gerçekleşmektedir.

Bu denli fazla işlemi olan işletmelerde parçalanmamış
işlemlerin denetlenmesi imkânsızdır. zira mide denetçiler banka şubelerinde
belli sürelerde denetim yapabilirler. Bu sürede cemi işlemleri bir yalnızca
doğrudan geçiremeyecekleri için örnekleme aracılığıyla denetleme yaparlar. Yani
işlemlerde müstamel ve muhasebeye kaydedilmiş olan belgelerin tesadüfi olarak
bazılarını seçip teftiş yaparlar. Riskli gördükleri alanlarda ise;

kredi kartı borcu taksitlendirme
misal sayısını artırırlar. dolayısıyla
ciğer denetçiler örnekleme ile alakadar de gerçek iş yaparak örneklemenin
grubunu ve büyüklüğünü belirlerler. ciğer denetçiler yaptıkları denetleme
sonucunda bir denetleme raporu yazarlar. muhteva denetim raporları, bir birimin
veya faaliyetin kanun ve alakadar vesair mevzuat ile banka içi politika ve
uygulama usûllerine uygunluğu, işletilen süreçlerin ve mide kontrollerin
etkinliği ve alınması gerektiği memul düzeltici