Kredi Kartı Yıllık Ücret Kesintisi İadesi Şikayeti
Osman Akbaş
1 dakika okuma süresi

Hamili olduğum 4506 3441 6633 xx87 nolu kredi kartından 2015 yılı mayıs ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde 76 TL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır. Emekli maaşımında bankanıza aktarılmış olması nedeniyle bu yılı takip eden yıllarda da böyle bir kesintinin yapılmaması ve yapıldığı takdirde yasal olarak gerekli girişimlerde bulunacağım.

Yukarıda saydığım nedenlerle 2015 yılı mayıs ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen 76 TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 23/05 /2013

Gönderen İsim/Mail: emine yavuz / E_mineyavuz@hotmail.com

kredi-karti-iade